ข่าวและประกาศ

รูปภาพของAdmin User
สำหรับนักศึกษาทุกคณะ ทุกชั้นปี
โดย Admin User - ศุกร์, 28 สิงหาคม 2020, 8:50AM
 
นักศึกษาทุกคนสามารถ log in เข้าเรียนรายวิชาที่เปิดใน moodle 2 โดยใช้
ผู้ใช้งาน / username   20050xxxx

รหัสผ่าน/password     Slc*20050xxxx

รายวิชาที่เปิดสอนใน moodle 2 ประกอบไปด้วย

  1. รายวิชาของคณะกายภาพบำบัด  
  2. รายวิชาของคณะจิตวิทยา 
  3. รายวิชาของสำนักวิชาศึกษาทั่วไป
รายวิชาหลักของคณะพยาบาลศาสตร์ ให้ใช้บริการท...อ่านที่เหลือทั้งหมด ในหัวข้อนี้
(55 คำ)