ข่าวและประกาศ

รูปภาพของAdmin User
โครงการบูรณาการกายวิภาคศาสตร์กับการนวดแบบผสมผสานในปัญหาทางระบบกล้ามเนื้อ
โดย Admin User - พุธ, 15 มีนาคม 2023, 1:20PM
 


 
รูปภาพของAdmin User
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแบบผสมผสาน
โดย Admin User - อังคาร, 31 มกราคม 2023, 10:34AM
 


 
รูปภาพของAdmin User
สำหรับนักศึกษาทุกคณะ ทุกชั้นปี
โดย Admin User - จันทร์, 10 พฤษภาคม 2021, 4:19PM
 

Moodle 2

นักศึกษาทุกคนสามารถ log in เข้าเรียน โดยใช้


username :   20050xxxx (รหัสนักศึกษา 9 หลัก)
password :    Slc*20050xxxx 
S (เอสใหญ่) l (แอลเล็ก) c (ซีเล็ก) * รหัสนักศึกษา 9 หลัก


รายวิชาที่เปิดสอนใน moodle 2 ประกอบไปด้วย

  1. รายวิชาของคณะกายภาพบำบัด  
  2. รายวิชาของคณะจิตวิทยา 
  3. รายวิชาของสำนักวิชาศึกษาทั่วไ...
อ่านที่เหลือทั้งหมด ในหัวข้อนี้
(70 คำ)